Асгарда — українське бойове мистецтво, відтворене на основі елементів традиційного козацького бою, що збереглися в народних танцях, та власного досвіду дослідника бойових мистецтв львів'янина Володимира Пилата та його учениці Тарновської К. В.

 

 

Громадська організація Самобутня Школа Асгарда є міською, добровільною, неприбутковою, що об’єднує шанувальників і прихильників жіночого бойового мистецтва Асгарда у всіх його напрямках: оздоровчому, фолькльорно-мистецькому, спортивному, бойовому.

Місія організації:

Формування здорової, розумної, відповідальної, моральної - ГАРМОНІЙНО РОЗВИНЕНОЇ ДІВЧИНИ - на основі українських традицій в дусі любові до своєї Батьківщини

Мета діяльності Самобутньої Школи Асгарди є

- Залучення широких верств населення, а також ентузіастів та фахівців до впровадження в суспільство жіночої бойової культури українок;

- Вивчення жіночого єдиноборства, його пропаганда та популяризація в усіх напрямках.

- Відродження української жіночої громади, яка займається вихованням дівчат в дусі любові до свого народу та Батьківщини.

- Передає знання по веденню домашнього господарства, рукоділля, приготування їжі з дотриманням законів здорового харчування;

- Знання по вивченню та збереженню народних традицій, розвитку творчих здібностей особистості (спів, танці, фізичні вміння).

- Сприяє реалізації жінок в суспільстві в різних галузях: політика, бізнес, наука, культура.

- Займається правовим та соціальним захистом членів своєї громади.

- Сприяє розвитку та зміцненню матеріальної, наукової, технічної бази своїх членів.

- Залучає до навчального, виховного та оздоровчого процесу широкі маси жінок.

- Сприяє утвердженню здорового способу життя та оздоровленню українських жінок.

Громадська організація Самобутня Школа Асгарда організовує та проводить навчально-вишкільні семінари з Асгарди; науково-практичні конференції, симпозіуми, широко залучаючи до них інтелектуальну еліту української нації. Проводить роботу по відродженню національних оздоровчих систем, що є складовою звичаїв українського народу. Надає практичну допомогу всім зацікавленим у поширенні жіночого бойового мистецтва Асгарда особам та громадським організаціям, державним, виконавчим, освітнім та культурним органам. Організовує фестивалі, змагання, показові виступи з метою популяризації здорового способу життя.

Членство у Самобутній Школі Асагарда є добровільним і може бути індивідуальним, колективним, асоційованим та почесним. Членами громадської організації можуть бути особи, що досягли чотирнадцятирічного віку. Прийом у члени здійснюється на підставі заяви вступника.

Члени організації мають право брати участь в організаційній роботі школи, обговоренні всіх питань та управлінні справами школи. Брати участь у всіх зборах, семінарах, занаттях, презентаціях, показових виступах, фолькльорно-мистецьких заходах і акціях, спортивних змаганнях, гастролях, молодіжних та громадських заходах, що проводить організація. Користуватися у встановленому порядку майном, інвентарем та обладнанням. Користуватися атрибутами та символами Асгарди. Отримувати методичні матеріали, які розробляє керівництво Школи Асгарда.

Члени громадської організації Самобутньої Школи Асгарди зобов’язані – дотримуватись вимог статуту Школи та інших органів управління ГО; - сплачувати у встановленому поряку членські внески (або благодійні внески); - брати участь у реалізації поставлених перед ГО завдань та напрямків діяльності; - координувати роботу, допомагати один одному у навчанні та виконанні організаційних завдань; - вести здоровий спосіб життя; - дружити між собою і жити за законами дружби; - захищати майно, матеріальні та моральні здобутки ГО; - сприяти матеріальному, технічному, організаційному та фінансовому зміцненню жіночої громади.

Членам ГО Самобутньої Школи Асгарди заборонено: - чинити дії, що підривають авторитет Школи; - проводити дезорганізаційну роботу серед членів організації; - відноситися зневажливо до Асгарди та її засновників, керівників, членів.

За порушення зобов’язань, які перешкоджають досягненню мети ГО до членів можуть бути застосовані наступні методи покарання: зауваження, попередження, догана, дискваліфікація, позбавлення всіх здобутих титулів і нагород, виключення із членів та порушення питання про відшкодування моральних та матеріальних збитків у встановленому чинним законодавством порядку.

Офіційний сайт: http://www.asgarda.net.ua

Ви можете переглянути відео про участь Асгарди на Обнова-фесті 2010