Військово-історична дружина "Чорна Галич" (Львів) - організація і проведення середньовічних лицарських боїв.

  Львівська міська молодіжна громадська організація ”Військово-Історична дружина Чорна Галич” є неприбутковою молодіжною громадською організацією. Дружина “Чорна Галич” на добровільних засадах обє’днує суспільно активних громадян, сприяє зростанню зацікавленості молоді у національній історії, веде роботу по збільшенні зацікавленості населення у збереженні та реставрації пам’яток історії та культури, відродженню ремесел, народних промислів, національної культури, пропагує такі суспільні цінності, як добро, справедливість, порядність, популяризує здоровий спосіб життя а також сприяє задоволенню та захисту інтересів членів клубу.
  Основною метою діяльності клубу є дослідження та збереження історичної та культурної спадщини. Окремими аспектами цієї діяльності є :
-сприяння та проведення фестивалів української та середньовічної культури, організація оздоровчих походів та таборів, проведення семінарів та показових виступів
- проведення фізичної підготовки, вивчення та популяризація історичного та сценічного фехтування
- виготовлення макетів та копій предметів побуту, середньовічного одягу, комплексів обладунку, посуду тощо.